Prales Hojná Voda je významnou přírodní památkou nejen v rámci Novohradských hor, ale střední Evropy vůbec. Společně se Žofínem, se jedná o dva nejstarší pralesy u nás.

Roku 1838 je vyhlásil hrabě Jiří Buquoy. Prales Hojná Voda má rozlohu 8,56 hektarů a rozprostírá se na mírném svahu na úpatí vrcholku Vysoká a nadmořská výška pralesa je 810 až 880 m.n.m.

Hojná Voda - Naučná stezka

Hojnovodským pralesem vede naučná stezka kdy se na 11 panelech okružní trasy dozvíte nejen o vlastním pralese, ale také o lesní kartografii, pěstební činnosti a jedné velmi zajímavé historické události.

V oblasti je řada stromů a dřevin v různém stáří růstu. Jedná se o smíšený bukojedlový les s trochou smrků a klenů. Po většinu času tu rostly ve větší míře jedle, které pomalu odumírají a přirozenou cestou jsou nahrazeny bukovým porostem. Tato přírodní lokalita není zpřístupněna veřejnosti z ochranných důvodů. Vystoupáme-li na vrcholek Vysoké je možné tuto oblast vidět alespoň z ptačí perspektivy. Na vrchol kopce Vysoká vede turistický značený okruh z nedaleké obce Hojná Voda. V blízkosti vrcholku Vysoká můžeme vidět zajímavé sklaní útvary, což jsou asi 20 metrů vysoké mrazové sruby, které jsou tvořené granodioritutem s jeskyní v puklině.

 

prales hojna 1a
prales hojna 7a
prales hojna 4a
prales hojna 6a

Ze zastávek naučné stezky se dozvíte více o fauně, floře, stáří pralesa, vlivu člověka, výzkumu, mapování, historii pralesa a o významných lesnických exkurzích.

Stezka začíná na rozcestí lesních cest asi 3 km od Hojné Vody. K rozcestí, které slouží také jako točna lesní techniky, se dostanete, když půjdete z Hojné Vody směrem k Vysoké a za osamělým domkem čp. 120 zahnete doleva a budete se držet asfaltové silničky. U rozcestí je také studánka s pitnou vodou a turistické odpočívadlo.