Terčino údolí je anglický lesopark, ležící asi 1 km jihozápadně od Nových Hradů v údolí říčky Stropnice v Novohradských horách.

Park dnes slouží zejména k rekreačním účelům a je veřejnosti volně přístupný. Parkem prochází naučná stezka, která seznamuje návštěvníky s historií parku i se zajímavostmi, které se zde vyskytují. Vstup do chráněného území je z Údolí pod Novými Hrady poblíž odbočky silnice k Horní Stropnici.

Historie parku

Kdy přesně začalo přetváření území mezi Novými Hrady a Horní Stropnicí v krajinný park, nelze s určitostí určit. Původně krajinářský park se rozkládá na území o rozloze okolo 138 ha. Místo zpočátku sloužilo šlechtě jako buquoyská lovecká obora či bažantnice, jejíž původ je možné hledat již v r. 1667.

O necelých sto let později – konkrétně roku 1756 se bažantnice z podnětu hraběnky Terezie Buquoiové změnila na rozsáhlý přírodní krajinářský park zvaný „Vallancherie“ . Dnes se park jmenuje po své zakladatelce. Hraběnka zde nechala vysazovat nejen cizokrajné stromy a keře, ale podle cizího vzoru začaly v krajině vyrůstat i některé odpočinkové stavby a z dnešního pohledu rekreační zařízení.

V letech 1788 – 1797 byly vybudovány malé soukromé lázně dnes nazývané Lázničky a r. 1803 tzv. Modrý dům, ve kterém šlechtična s oblibou trávila letní měsíce. Modrý dům se do dnešní doby zachoval jako ruina, neboť byl r. 1915 z velké části zničen povodní.

V budování se pokračovalo i po hraběnčině smrti. Vznikaly pavilonky a pomníčky s veršovanými nápisy, budovaly se rybníčky. R. 1817 přibyl umělý vodopád, který zůstal atrakcí do dnešních dnů. Napájí ho, pomocí náhonu se stavidly, samotná říčka Stropnice.

Od vodopádu stezka pokračuje hlubokým skalnatým kaňonem. Na samém konci areálu leží tvrz Cuknštejn postavena v letech 1488–1491. Stavba představuje jednu z nejlépe zachovaných pozdně gotických tvrzí pravidelného typu.

Naučná stezka Terčino údolí

Turistická naučná stezka vedoucí Terčiným údolím začíná u Vstupní brány z roku 1797, kde je možné nechat zaparkovaný osobní vůz.

Stezka je určená pěším návštěvníkům a je přístupná celoročně. Naučná stezka je 7 km dlouhý okruh (délku trasy lze podle potřeby kdykoliv zkrátit) a má 12 zastavení.

 

tudoli2
tudoli3
tudoli4
tudoli 2

Mezi krajináři bývá Terčino údolí považováno za jeden z vrcholných celků romanticko-sentimentálního období krajinářské architektury. Tato národní přírodní památka slouží nejen jako výborné místo pro procházky a výlety, ale i jako ukázka řemeslně jemně řešené krajinné kompozice, která si ve všech ročních období uchovává svůj půvab a přitažlivost.

Terčino údolí patří k nejnavštěvovanějším místům Novohradských hor.  Pár kroků jižně od údolí můžeme popojít k menšímu vodnímu dílu na řece Stropnici k Humenické přehradě.