Vodní nádrž je největším z osmi tzv. plavebních klauz, které sloužili pro posílení toku při plavení dřeva z novohradských lesů. Byla založena na konci 18. století rodem Buquoyů.

Přibližně v roce 1791 na tomto místě vznikla osada zvaná Goldentisch. Měla 11 domů, ve kterých žilo až 130 dřevorubců a vorařů převážně německé národnosti. Osada však nebyla po odsunu německých obyvatel po roce 1945 dosídlena a zanikla. Do dnešních dob se z ní zachoval pouze litěný kríž umístěný mezi dvěma kaštany na hrázi.

Zlatá Ktiš (jediné “srdce“ vytvořené člověkem) je vodní nádrž zasazená v Novohradských horách s výrazně srdcovitým obrysem, který si nejlépe prohlédnete shora pomocí dronu nebo letadla.

Přírodní koupání v průzračně čisté vodě

Zlatá Ktiš je napájena čistou vodu z Novohradských hor. Díky své poloze a trvalému oslunění se brzy prohřívá a je hojně využívána ke koupání.

ktis4
ktis32
ktis7
zlata ktis 05

Při povodni v roce 1794 se hráz klauzy protrhla a hned o rok později byla nahrazena novou, ještě mohutnější. Ta vydržela až do tisícileté vody v srpnu 2002, kdy se protrhla podruhé. Naštěstí byla i tentokrát, v roce 2005 obnovena a zdokonalena novým, bezpečnějším přepadem.

Nedaleko altánku na jihozápadní straně jezírka se nachází travnatá pláž se vstupem do vody.